Ingen bra dag

En rubrik som inte synts till i Sverige sedan olyckan i Stockholm 2005.Men man vet det ju. Man vet att det är farligt. Att man kan dö. Man vet. Men man förstår det ändå inte riktigt förrän det händer.

Läs mer