Tiotusen tändstickor av en trädstam
men ba’ en enda sticka räcker för en skogsbrand!
Låt känslorna vi väcker göra upp en eld,
å alla broarna vi bränner lysa vägen hem.
Aldrig sett en brand som tände sig själv,
men vi ska göra det nu, så ba’ självantänd!

Kommentera