F Å G E L S Å N G. Vem fa-an kom på det ordet?
Fågelskrik, fågeltjut, eller fågel-som-låter-som-om-han-håller-på-att-bli-uppäten-av-en-örn hade passat bättre.

Kommentera