Om jag gör 57 hopp till så har jag fyllt loggboken. Jag sätter det som nytt mål, låglifter är trist.

Kommentera